Comunicat: Obrir Escletxa davant la vaga estudiantil convocada pel 26 d’Abril a Catalunya

Català

El pròxim 26 d’Abril, les assemblees estudiantils han fet una convocatòria de vaga per reclamar la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, tal com es va aprovar al Parlament l’abril de 2016. Des del 2001, els preus de les matrícules han augmentat un 145%, deixant fora de la universitat a estudiants de classe treballadora que no poden permetre’s pagar un preu que dubtosament pot considerar-se públic. Però el preu de la matrícula no és l’única despesa a la qual ens enfrontem les estudiants cada any, el cost del transport, el material de classe o el lloguer del pis fan cada cop més difícil l’accés a la universitat.

Per això, des d’Obrir Escletxa volem expressar el nostre suport a la vaga estudiantil convocada pel proper dijous 26 d’abril, entenent que hem d’acabar amb l’elitització de la universitat i posar-la al servei de les classes populars, encaminant-nos cap a un objectiu: la gratuïtat completa de la universitat. La vaga estudiantil coincidirà amb la vaga convocada pel PDI Associat al País Valencià i, per tant, ens solidaritzem amb totes les seves demandes.

D’altra banda, volem expressar el nostre malestar amb la data escollida per a la vaga, coincidint aquesta amb el Dia de la Visibilitat Lèsbica. Des d’Obrir Escletxa creiem que es tracta d’un greu error i per això insistim a trobar un espai de consens per tal que la convocatòria de la vaga estudiantil no contribueixi, en la mesura del possible, a invisibilitat aquest dia.

Finalment, durant els últims mesos hem vist com la dinàmica repressiva del règim ha intentat fer callar a les que lluitem per una societat amb llibertat d’expressió, per uns serveis públics per a les classes populars i per trencar amb una monarquia hereva del franquisme. Però els seus cops no són suficients per fer-nos callar.

Enfront de la seva repressió, les estudiants sortim al carrer per reclamar una universitat pública i de qualitat!

 

Castellano

El próximo 26 de abril, las asambleas estudiantiles han hecho una convocatoria de huelga para reclamar la rebaja del 30% de las tasas universitarias, tal como se aprobó en el Parlamento el abril de 2016. Das del 2001, los precios de las matrículas han aumentado un 145%, dejando fuera de la universidad a estudiantes de clase trabajadora que no pueden permitirse pagar un precio que dudosamente puede considerarse público. Pero el precio de la matrícula no es el único gasto a la cual nos enfrentamos los estudiantes cada año, el coste del transporte, el material de clase o el alquiler del piso hacen cada vez más difícil el acceso a la universidad.

Por eso, das de Abrir Brecha queremos expresar nuestro apoyo a la huelga estudiantil convocada por el próximo jueves 26 de abril, entendiendo que tenemos que acabar con la elitización de la universidad y ponerla al servicio de las clases populares, encaminándonos hacia un objetivo: la gratuidad completa de la universidad. La huelga estudiantil coincidirá con la huelga convocada por el PDI Asociado en el País Valenciano y, por lo tanto, nos solidarizamos con todas sus demandas.

Por otro lado, queremos expresar nuestro malestar con la fecha escogida para la huelga, coincidiendo esta con el Día de la Visibilidad Lésbica. Des de Abrir Brecha creemos que se trata de un grave error y por eso insistimos a encontrar un espacio de consenso para que la convocatoria de la huelga estudiantil no contribuya, dentro de lo posible, a la invisibilidad de este día.

Finalmente, durante los últimos meses hemos visto como la dinámica represiva del régimen ha intentado acallar a los que luchamos por una sociedad con libertad de expresión, por unos servicios públicos para las clases populares y para romper con una monarquía heredera del franquismo. Pero sus golpes no son suficientes para hacernos callar.

¡Frente a su represión, los estudiantes salimos a la calle para reclamar una universidad pública y de calidad!